Kompetencje kluczowe

Kompetencje kluczowe

Bezpieczeństwo w komunikacji - grafika powitalna

Kurs realizowany jest w ramach Wydziału Rozwoju Kompetencji Kluczowych ORE.

Rejestracja na to szkolenie została zakończona.

Bezpieczeństwo w komunikacji - grafika powitalna

Kurs realizowany jest w ramach Wydziału Rozwoju Kompetencji Kluczowych ORE.

Rejestracja na to szkolenie została zakończona.

Bezpieczeństwo w komunikacji - grafika powitalna

Kurs realizowany jest w ramach Wydziału Rozwoju Kompetencji Kluczowych ORE.


Szkolenie przeznaczone jest dla doradców metodycznych, nauczycieli konsultantów oraz  pozostałych nauczycieli wykorzystujących lub zamierzających wykorzystywać elementy myślenia algorytmicznego w dydaktyce nauczanego przedmiotu. W szczególności zachęcamy do udziału nauczycieli informatyki, matematyki oraz przedmiotów przyrodniczych (przyroda, biologia, chemia, fizyka, geografia).

Rejestracja na to szkolenie została zakończona.