Szkolenia JST - banner

Zapraszamy do udziału w szkoleniach e-learningowych przygotowanych w ramach projektu: „Doskonalenie strategii zarządzania oświatą na poziomie regionalnym i lokalnym II etap” realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w partnerstwie z firmą VULCAN Sp. z o.o. w latach 2012-2015 współfinasowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Szczegółowe informacje o projekcie i działaniach
w nim realizowanych - na stronach: www.ore.edu.pl/zarzadzanie lub  www.zarzadzanie.oswiata.vulcan.edu.pl 

Adresatami przygotowanych szkoleń są przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, które są organami prowadzącymi szkoły i placówki oświatowe szczebla gminy, powiatu oraz samorządu województwa. Celem realizowanych działań szkoleniowych jest podniesienie kompetencji przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego w zakresie zarządzania
i finansowania oświaty oraz uspołecznienia procesu podejmowania decyzji zarządczych
w samorządach, budowania kultury dialogu oraz włączania społeczności lokalnej do dyskusji nad wyzwaniami stojącymi przed lokalną oświatą. 

W ramach projektu przygotowano 10 kursów e-learningowych. Szkolenia te mają jedną ważną zaletę, można je realizować w dowolnym miejscu i czasie wykorzystując Internet. Szkolenia ilustrowane są materiałami multimedialnymi. Zawierają treści opracowane przez specjalistów z zakresu prezentowanej tematyki. Obejmują także liczne przykłady odnoszące się do praktyki zarządzania oświatą.

Szkolenia uzupełnione są testami sprawdzającymi, w tym testem końcowym. Zaliczenie tego testu jest równoważne z uzyskaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu.

Zachęcamy do tej nowoczesnej formy edukacji, ciekawej, wygodnej, taniej i skutecznej.