Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników pedagogicznych organów sprawujących nadzór pedagogiczny, którzy dotychczas nie realizowali zadań z zakresu ewaluacji zewnętrznej.

Szkolenie przeznaczone jest dla aktywnych zawodowo pracowników Kuratoriów Oświaty, zatrudnionych na stanowiskach wizytatorów ds. ewaluacji


Szkolenie przeznaczone jest dla aktywnych zawodowo pracowników Kuratoriów Oświaty, zatrudnionych na stanowiskach wizytatorów ds. ewaluacji


Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników pedagogicznych organów sprawujących nadzór pedagogiczny, którzy dotychczas nie realizowali zadań z zakresu ewaluacji zewnętrznej.