Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników organów nadzoru pedagogicznego prowadzących badania w formie ewaluacji zewnętrznej