RKSiO

Rozwój Kompetencji Społecznych i Obywatelskich

Szkolenie realizowane jest w ramach kompleksowego programu wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

Działanie 5.4. tranzycja na rynek pracy,

na podstawie zlecenia Ministra Edukacji i Nauki,
pn. Rynek pracy dostępny dla wszystkich

Odbędzie się  w dniu 13 listopada 2023 roku
w wymiarze  8 godz. dydaktycznych

Zakres tematyczny szkolenia

Moduł I. Rynek pracy dostępny dla wszystkich: założenia projektu oraz jego planowana realizacja i efekty.

Moduł II. Rozwój dziecka i nastolatka a rozwój kompetencji zawodowych.

Moduł III. Działania nauczycieli na poszczególnych etapach edukacyjnych w zakresie przygotowania uczniów do świadomych wyborów i przyszłej aktywności na rynku pracy.

Moduł IV. Rynek pracy dostępny dla osób ze zróżnicowanymi potrzebami.Platforma dla Edukatorów Mediatorów Rówieśniczych.