Interwencja kryzysowa wobec dzieci i młodzieży

Indywidualizacja procesu resocjalizacji nieletnich w MOW Planowanie, udzielanie i ocena efektów pomocy psychologiczno-pedagogicznej. II Edycja.

Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli, wychowawców i specjalistów zatrudnionych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych (MOW).

Interwencja w sytuacji przemocy rówieśniczej. Metoda Wspólnej Sprawy wg Kena Rigbiego - czerwiec 2018


Zeskanuj kod QR i przejdź do rejestracji.

Rejestracja na to szkolenie odbywa się pod adresem (zeskanuj kod QR lub kliknij link poniżej): http://szkolenia.ore.edu.pl/RejestracjaSzkolenie/3810

Podstawy teoretyczne konstruowania programów profilaktycznych w MOW i MOS - VI edycja


Zeskanuj kod QR i przejdź do rejestracji.

Rejestracja na to szkolenie odbywa się pod adresem (zeskanuj kod QR lub kliknij link poniżej): http://szkolenia.ore.edu.pl/RejestracjaSzkolenie/3818