Kurs realizowany jest w ramach Wydziału Wychowania i Profilaktyki ORE.