Przestrzeń do współpracy w ramach projektu  "Wielojęzyczna i wielokulturowa szkoła. Wartość w dialogu w edukacji wielo/międzykulturowej"